Q-Katsastus Group – Tietosuojaseloste

Tätä tietosuojaselostetta (”Tietosuojaseloste”) sovelletaan Q-Katsastus Group Oy:n sekä soveltuvin osin sen tytäryhtiöinä toimivien katsatusyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Q-Katsastus” tai ”me”) suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, kun Q-Katsastus käsittelee hallinnoimiensa verkkosivujen https://q-katsastus.fi/ ja https://katsastuskovalainen.fi/ käyttäjien, mukaan lukien vierailijat ja katsastusasiakkaat, sekä asiakasprospektiensa henkilötietoja. Edellä mainittuihin verkkosivuihin, niiden alidomainit mukaan luettuna, sekä kolmannen osapuolen välityksellä tarjottaviin markkinointi- ja ajoneuvorekisteripalveluihin viitataan jäljempänä yhdessä termillä ”Palvelu”. Termillä ”Käyttäjä” tai ”sinä” viitataan jäljempänä yhdessä Palvelussa vieraileviin käyttäjiin, Palvelussa tarjottavaan ajanvarausjärjestelmään rekisteröityviin tai viranomaisraportoinnin kohteena oleviin asiakkaisiin ja/tai suoramarkkinointitoimien kohteena oleviin asiakkaisiin tai asiakasprospekteihin.

Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa Käyttäjille informaatiota heidän henkilötietojensa käsittelystä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679/EU (GDPR) artikloissa 13 ja 14 säädettyjen informointivelvoitteiden mukaisesti.

Q-Katsastus voi tarvittaessa päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on soveltuvassa lainsäädännössä tai henkilötietojen käsittelykäytännöissä tapahtuvien muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasaisen version löydät yllä mainitulta verkkosivultamme. Emme tee olennaisia muutoksia Tietosuojaselosteeseen tai rajoita tämän Tietosuojaselosteen mukaisia rekisteröityjen oikeuksia ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

Tämä Tietosuojaseloste koskee ainoastaan Q-Katsastuksen rekisterinpitäjänä suorittamaa, Palvelun kautta kerättävien tai siihen liittyvien henkilötietojen käsittelyä. Huomaathan, että Q-Katsastus toimii lähtökohtaisesti henkilötietojen käsittelijänä silloin, kun käsittelemme ajoneuvojen katsastustietoja lain nojalla Traficomin puolesta ja lukuun tai liikenne- ja autovakuutusten myyntitietoja vakuutusyhtiökumppaneidemme asiamiehenä. Tässä Tietosuojaselosteessa ei oteta kantaa, eikä Q-Katsastus ole vastuussa, kolmansien osapuolien toimista ja käytännöistä liittyen yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn.

1 REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Nimi: Q-Katsastus Group Oy
Y-tunnus: 3160745-4
Postiosoite: c/o Helix Partners Oy, Laivanvarustajankatu 2 D, 00140 HELSINKI
Yhteyshenkilö:
Ville Silvast
ville.silvast@q-katsastus.fi

2 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN LÄHTEET

Palvelun käytön yhteydessä tai siihen liittyen keräämämme ja käsittelemämme tiedot voidaan jakaa neljään pääryhmään: Käyttäjätietoihin, Markkinointitietoihin, Maksutietoihin sekä Analytiikkatietoihin.

Käyttäjätiedot

Saatamme kerätä ja käsitellä seuraavia Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja:

Palvelun käyttöön liittyvät tiedot:
etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero
ajoneuvon rekisterinumero
ajanvarauksen tarkoitus (määräaikaiskatsastus tai jälkitarkastus)

Muut Käyttäjiin liittyvät henkilötiedot:
– mahdollinen Käyttäjän antama Palvelua koskeva palaute ja arvostelut
– Q-Katsastuksen ja Käyttäjän välinen viestintä Käyttäjän ollessa yhteydessä
Q-Katsastuksen asiakaspalveluun
– tieto siitä, onko Käyttäjä avannut hänelle lähetetyn sähköpostiviestin tai
klikannut siinä olevia linkkejä

Saamme edellä mainitut henkilötiedot Käyttäjältä itseltään.

Markkinointitiedot

Suoramarkkinointikirjeet
– etu- ja sukunimi
– ajoneuvon merkki ja malli
– katuosoite
– postinumero
– postitoimipaikka

Muut markkinointiin liittyvät tiedot
– suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
– mahdolliset asiakastyytyväisyysviestintään liittyvät kiellot

Saamme edellä mainitut henkilötiedot soveltuvin osin joko Ajoneuvoliikennerekisteristä Traficomin myöntämän tietoluvan nojalla, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n markkinointikieltorekisteristä tai Käyttäjältä itseltään.

Maksutiedot

Katsastuksiin liittyvät maksutransaktiotiedot
– maksutapa ja maksukortin numero (maksutavasta riippuen)
– maksuaika
– tilinumero (maksutavasta riippuen)
– onnistuneiden tai keskeytyneiden maksujen tiedot (tilausnumero, summa)
– mahdollisten maksupalautusten tiedot (tilanteen mukaan)

Saamme edellä mainitut henkilötiedot Käyttäjältä itseltään katsastuksiin liittyvien ajanvarauksien ja maksujen yhteydessä.

Analytiikkatiedot
Käyttämämme tietojenkirjausjärjestelmät keräävät automaattisesti tiettyjä analytiikkatietoja (”Analytiikkatiedot”), kun vierailet ja/tai käytät Palvelua. Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, saattaa Käyttäjä joskus olla tunnistettavissa niistä yksin (mm. IP-osoite) tai yhdistettynä johonkin Käyttäjätietoon. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme tietoja
henkilötietoina.

Saatamme kerätä seuraavia Analytiikkatietoja:

Laitetieto. Keräämme muun muassa seuraavia tietoja liittyen Palvelun käyttöön
käyttämääsi tekniseen laitteeseen:
– laitetyyppi ja -malli
– IP-osoite
– istuntotunniste
– kieliasetukset
– selaimen tyyppi ja versio
– käyttöjärjestelmä
– internet-palveluntarjoaja

Käyttötieto. Keräämme lisäksi Palvelun käyttöäsi koskevaa tietoa, jota on esimerkiksi:
– Palvelun parissa käyttämäsi aika
– vuorovaikutus Palvelun kanssa
– kellonajat ja päivämäärät, jolloin olet käyttänyt Palvelua
– vierailemasi Palvelun osiot
– etenemisesi Palvelun sisällössä

3 EVÄSTEET JA ANALYTIIKKATYÖKALUT
Käytämme Palvelussa tiettyjä teknologioita, mukaan lukien evästeitä (jäljempänä yhdessä”Evästeet”), Palvelun käytöstä ja vierailuista syntyvien Analytiikkatietojen ja muun informaation keräämiseen ja tallentamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttämällesi laitteelle ja tallentavat tietoa käynnistäsi Palvelussa. Evästeet mahdollistavat Palvelun kehittämisen ja sen käytettävyyden parantamisen sekä aggregoidun tiedon keräämisen Palvelun Käyttäjistä. Evästeillä
kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta tietyt Evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat mm. Palvelun Käyttäjän IP-osoite sekä yksilöllinen laitetunnus. Q-Katsastus käsittelee tällaisia tietoja henkilötietoina soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Palvelussa käytettävät Evästeet eivät tallenna arkaluontoisia tietoja tai maksutietojasi. Evästeet eivät myöskään vaikuta Palvelun tietoturvaan, eivätkä ne voi levittää viruksia tai haittaohjelmia taikka vahingoittaa laitettasi.

Yleistä tietoa Evästeistä löydät mm. osoitteista www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.eu.

Minkälaisia Evästeitä käytämme ja mihin tarkoituksiin?

Välttämättömät Evästeet (Necessary)

Välttämättömät Evästeet turvaavat Palvelun saatavuuden. Ne mm. lataavat etukäteen osan Palvelun toiminnoista nopeuttaakseen Palvelun latautumista ja rekisteröivät jokaiselle Käyttäjälle yksilöllisen tunnuksen, jotta Käyttäjä voidaan tunnistaa myöhemmin uudestaan. Välttämättömiä Evästeitä käytetään myös Käyttäjän valitsemien asetusten määrittämiseen ja muistamiseen.

Analytiikkaevästeet (Analytics)

Analytiikkaevästeitä käytetään Palvelun toiminnan kehittämiseen. Ne keräävät tietoa mm. siitä, miten käytät Palvelua ja navigoit verkkosivuston eri välilehtien välillä. Lisäksi niiden avulla kerätään tilasto- ja teknisiä tietoja laitteestasi ja ylläpidetään istuntoa vieraillessasi toisella verkkosivustolla istunnon aikana.

Markkinointievästeet (Advertisement)

Q-Katsastuksen ja kolmansien osapuolien Evästeet
Käytössä olevat Evästeet voidaan jaotella Q-Katsastuksen omiin (first-party cookies) ja kolmansien osapuolien Evästeisiin (third-party cookies). Q-Katsastuksen omat Evästeet ovat Q-Katsastuksen hallinnoimia eivätkä kolmannet osapuolet voi vaikuttaa niiden toiminnallisuuksiin.

Kolmansien osapuolien Evästeitä tarjoavat ja hallinnoivat käyttämämme palveluntarjoajat Palvelun kautta.

Evästeiden toiminta-aika
Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä Evästeitä. Istuntokohtaiset Evästeet ovat tallennettuina Palvelussa ainoastaan vierailusi ajan, ja ne poistuvat automaattisesti, kun verkkoselain suljetaan. Pysyvät Evästeet säilyvät siihen asti, kunnes ne poistetaan erikseen tai niiden voimassaolo päättyy. Pysyvät Evästeet eivät siis poistu automaattisesti sulkiessasi selaimen tai poistuessasi Palvelusta.

Sivustolla käytetyt Evästeet

[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

Miten voit hallinnoida Evästeitä?
Voit hallinnoida Evästeitä Palvelun evästeasetusosiossa. Mikäli haluat kieltää Evästeet, huomioithan, että välttämättömien Evästeiden käyttöä ei voi estää Palvelun evästeasetusten kautta, vaan tämä tulee tehdä verkkoselaimen asetusten kautta. Useimmat verkkoselaimet mahdollistavat Evästeiden oletusarvoisen estämisen. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat tietoa evästeasetusten muuttamisesta
suosituimissa selaimissa: Safari, Google Chrome ja Mozilla Firefox.

Palvelussa on käytössä myös Google Analytics verkkoanalytiikkatyökalu, jonka avulla koostamme analytiikkatietoja ja raportteja Palvelun käytöstä palveluidemme parantamiseksi. Lisätietoa siitä, miten Google Analytics kerää ja käsittelee tietoja, löydät Google Analyticsin verkkosivustolta. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen käsittelystä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan:
Google Analytics Opt-out -lisäosa.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Tarkoitus
Q-Katsastus käsittelee tämän Tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: Palvelun tarjoamiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi (oikeudellinen peruste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota Palvelun Käyttäjillemme, sekä
liiketoimintamme hallinnoimiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden
täyttämiseksi Käyttäjiä kohtaan. Voimme myös käsitellä henkilötietoja mm.
tarjotaksemme Palvelun olennaisia toiminnallisuuksia tai pääsyn Palveluun.
Jos olet yhteydessä asiakaspalveluumme, käytämme antamiasi tietoja vastataksemme
esittämiisi kysymyksiin ja ratkaistaksemme Palvelussa kohtaamasi ongelmat.

Täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme (oikeudellinen peruste: lainmukaisen velvoitteen täyttäminen)

Voimme käsitellä henkilötietoja hoitaaksemme ja täyttääksemme lainmukaiset
velvoitteemme. Saatamme käsitellä tietoja esimerkiksi kirjanpidollisten
velvollisuuksiemme täyttämiseksi ja antaaksemme tietoja toimivaltaisille viranomaisille
kuten Traficomille.

Korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosesseissa (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)
Saatamme käsitellä henkilötietoja korvausvaatimusten käsittelyssä, saatavien
perinnässä tai oikeusprosessien yhteydessä. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja
ehkäistäksemme Palvelun väärinkäytöksiä sekä ylläpitääksemme keräämiemme
tietojen, käyttämiemme järjestelmien sekä tietoverkon tietoturvaa.

Asiakasviestintään ja markkinointiin (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Q-Katsastus käsittelee henkilötietoja ollakseen Käyttäjiin yhteydessä Palveluun ja sen
mahdollisiin muutoksiin liittyen. Mikäli olemme saaneet sinulta suoramarkkinointisuostumuksen esim. Palvelun kautta, saatamme kohdistaa sinuun
myös markkinointiviestintää.

Laadun parantamiseen ja trendianalyysien laatimiseen (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)
Saatamme käsitellä informaatiota koskien Palvelun käyttöä parantaaksemme
palveluidemme laatua, esimerkiksi analysoimalla Palvelun käyttöön liittyviä
ajankohtaisia trendejä. Käytämme näissä tarkoituksissa kuitenkin ainoastaan sellaista
yhdistelmätietoa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.
Varmistaaksemme sen, että Palvelumme vastaavat yksittäisen Käyttäjän tarpeita,
henkilötietoja voidaan käyttää myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden
toteuttamiseen.

Käsittelyn perusteet
Q-Katsastus käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä sopimusvelvoitteensa Käyttäjien sopimuskumppanina. Käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja lisäksi oikeutetun etumme perusteella yritystoimintamme harjoittamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakassuhteidemme hoitamiseksi. Kun päätämme käsitellä henkilötietoja oikeutetun etumme
perusteella, punnitsemme omia etujamme suhteessa Käyttäjän yksityisyyden suojaan.
Palvelun joissain osissa sinulta saatetaan pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Tällöin soveltuva oikeusperusta käsittelylle on suostumus. Näissä tapauksissa sinulla on milloin tahansa oikeus perua aikaisemmin antamasi suostumus.

5 KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT EUROOPAN ULKOPUOLELLE
Q-Katsastus säilyttää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueen sisällä. Me ja/tai palveluntarjoajamme voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja tai niihin saattaa olla pääsy myös Euroopan talousalueen tai Käyttäjän kotimaan ulkopuolisissa maissa.

Huolehdimme siitä, että henkilötiedot suojataan asianmukaisella tavalla kaikissa niissä maissa, joissa niitä käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirrolle Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palveluntarjoajiemme kanssa solmimillamme EU:n komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.

6 VASTAANOTTAJAT
Jaamme henkilötietoja ainoastaan organisaatiomme sisällä ja ainoastaan siten kuin on kohtuudella tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten perusteella. Emme jaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista tilanteista ole käsillä:

Henkilötietoja toimitetaan valtuutetulle palveluntarjoajalle

Saatamme antaa henkilötietoja puolestamme käsiteltäviksi tytäryhtiöillemme tai meille
palveluja tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (kuten tietojen säilytys-, IT-, myynti-
ja markkinointipalveluiden tarjoajille).

Q-Katsastus on toteuttanut asianmukaiset sopimusoikeudelliset ja organisatoriset
toimenpiteet varmistaakseen, että kolmansien osapuolten käsitellessä henkilötietoja Q-
Katsastuksen puolesta niitä käytetään ainoastaan tässä Tietosuojaselosteessa
eriteltyihin tarkoituksiin ja että niitä käsitellään voimassaolevien lakien ja asetusten
mukaisesti sekä antamiamme ohjeita, soveltuvia salassapitovelvollisuuksia sekä
tarvittavia turvajärjestelyjä noudattaen.

Huomioithan kuitenkin, että antaessasi henkilötietoja suoraan kolmannelle osapuolelle,
esimerkiksi Palvelussa tarjottavan linkin kautta, sovelletaan niiden käsittelyssä tämän
kolmannen osapuolen omia tietosuojakäytäntöjä.

Tietoja käytetään oikeudellisissa tarkoituksissa tai oikeusprosesseissa

Saatamme jakaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisten kolmansien osapuolten
kanssa, jos uskomme, että pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttö on kohtuudella
tarpeen: (i) voimassaolevien lakien sekä asetusten ja/tai tuomioistuimen antaman
määräyksen täyttämiseksi; (ii) väärinkäytösten, rikosten sekä teknisten häiriöiden ja
tietoturvaongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi; ja/tai (iii) voidaksemme taata Q-
Katsastuksen ja Käyttäjien turvallisuuden ja omaisuuden suojan sekä yleisen edun
toteutumisen. Ilmoitamme sinulle suoraan tällaisesta tietojen käsittelystä, jos se on
kyseisessä tapauksessa mahdollista.

Muut perustellut syyt

Jos Q-Katsastus on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa
yrityskaupassa, saatamme siirtää henkilötietosi prosessissa mukana olevalle
kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin edelleen kaiken siirtämämme
henkilötiedon luottamuksellisuuden. Tiedotamme erikseen kaikkia sellaisia
rekisteröityjä, joiden henkilötietoja tällaisissa tilanteissa siirretään tai joiden
henkilötiedot siirtyvät toisen tietosuojaselosteen alaiseksi.

Tietoja käytetään nimenomaisella suostumuksellasi

Saatamme jakaa henkilötietoja Q-Katsastuksen ulkopuolisten kolmansien osapuolten
kanssa, jos meillä on Käyttäjän nimenomainen suostumus toimia niin. Käyttäjällä on
koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

7 SÄILYTYSAIKA
Q-Katsastus ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on laissa sallittua ja tarpeellista tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käsittelytarkoitusten vuoksi. Säilytysajan pituus riippuu henkilötietojen luonteesta ja niiden käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika saattaa siten vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

Osa Palvelun käyttöön liittyvistä Käyttäjätiedoista (kuten Käyttäjän vastaukset Palvelussa esitettyihin kysymyksiin) poistetaan tai anonymisoidaan kotuullisessa ajassa asian ratkaisemisesta tai Palvelun käytön lopettamisesta.

Joitain tarpeellisia Käyttäjätietoja, kuten Käyttäjän katsastustietoja säilytämme kuitenkin niin kauan kuin laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin oikeutettu syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyyn, sisäiseen raportointiin, riidanratkaisuun tai muuhun oikeustoimeen liittyvän syyn vuoksi.

Kaikki Käyttäjän henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan kuitenkin kohtuullisen ajan kuluessa Käyttäjän viimeisimmästä kontaktista kanssamme, ellei tietojen säilyttäminen pidempään ole poikkeuksellisesti tarpeen esimerkiksi oikeustoimia varten.

Q-Katsastuksen suoraan Käyttäjältä tämän suostumuksella keräämiä Markkinointitietoja voidaan kuitenkin säilyttää toistaiseksi. Jos Käyttäjä myöhemmin kieltää suoramarkkinoinnin, poistamme muut suoramarkkinoinnin tilaukseen liittyvät tiedot, mutta säilytämme tiedon siitä, että Käyttäjä on kieltänyt meitä lähettämästä sähköistä suoramarkkinointia, jotta voimme varmistua kiellon noudattamisesta.
Analytiikkatiedot anonymisoidaan tai poistetaan kotuullisessa ajassa kuluessa niiden keräämisestä.

8 OIKEUTESI

Oikeus tietojen tarkastamiseen

Sinulla on oikeus saada pääsy tai saada kopio käsittelemistämme sinua koskevista
henkilötiedoista. Saatamme kieltäytyä tarjoamasta sinulle kopiota henkilötiedoistasi, jos
tällainen menettely vaarantaisi muiden oikeuksia ja vapauksia.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu sinun antamaan suostumukseen, voit koska
tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta
ennen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus saada tallentamamme sinua koskevat väärät tai vaillinaiset
henkilötiedot korjatuiksi tai täydennetyiksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit myös pyytää meitä poistamaan kokonaan sinua koskevat henkilötiedot
järjestelmistämme. Toteutamme tällaisen pyynnön, ellei meillä ole oikeudellista
perustetta olla poistamatta tietoja.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaisen erityistilanteen perusteella vastustaa oikeutettuun
etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Me noudatamme vaatimustasi, ellei
meillä ole oikeudellista perustetta toimia toisin. Vastustaessasi henkilötietojesi
myöhempää käsittelyä Palvelun käyttömahdollisuudet saattavat osaltasi kaventua.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tietojesi poiston tai
niiden oikaisun aikana ja/tai silloin, kun meillä ei ole oikeudellista perustetta tietojesi
käsittelyyn. Tämäkin voi vähentää Palvelun käyttömahdollisuuksia osaltasi.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada kaikki henkilötietosi jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä
muodossa. Tämän jälkeen sinulla on oikeus itsenäisesti siirtää kyseiset tiedot
kolmannelle osapuolelle.
Miten voit käyttää oikeuksiasi

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai
sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä
puhelinnumero. Voimme pyytää henkilöllisyytesi todistamisen kannalta tarpeellisten
lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein,
ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia.

9 PROFILOINTI

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai muuhun profilointiin.

10 SUORAMARKKINOINTI
Sinulla on oikeus vastustaa ja kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin ottamalla yhteyttä yllä oleviin osoitteisiin tai käyttämällä viestien yhteydessä tarjottavaa viestien tilauksen peruuttamismahdollisuutta. Jos vastustat henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksissa, ei niitä enää käytetä tällaisiin tarkoituksiin.

11 VALITUKSEN TEKEMINEN
Jos pidät henkilötietojen käsittelyprosessejamme voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisena, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

12 TIETOTURVA
Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä varotoimenpiteitä suojataksemme henkilötietoja, jotka keräämme ja käsittelemme. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mahdollisuuksien mukaisesti esimerkiksi salaus, pseudonymisointi, palomuurit, turvalliset säilytystilat sekä järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin.

Turvatoimemme on suunniteltu takaamaan käsittelyjärjestelmiemme jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus sekä mahdollisuus tietojen palautukseen asianmukaisella varmuudella.

Mikäli turvatoimistamme huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, jolla todennäköisesti on negatiivisia vaikutuksia yksityisyyteesi, tiedotamme tietoturvaloukkauksesta niin asiaan liittyviä rekisteröityjä kuin voimassaolevan tietosuojasääntelyn niin vaatiessa myös asianmukaisia
viranomaisia heti, kun se on mahdollista.